m_Foto-60 m_Foto-61 m_Foto-62 m_Foto-63 m_Foto-64 m_Foto-65 m_Foto-67 m_Foto-82 m_Foto-39 m_Foto-40 m_Foto-41 m_Foto-42 m_Foto-43 m_Foto-44 m_Foto-45 m_Foto-47 m_Foto-48 m_Foto-49 m_Foto-50 m_Foto-51 m_Foto-52 m_Foto-53 m_Foto-54 m_Foto-55 m_Foto-56 m_Foto-57 m_Foto-58 m_Foto-59

Jardins Grèvol S.L., des dels seus orígens, ha estat una empresa dedicada fonamentalment a la jardineria industrial i pública . El nostre departament de projectes farà una proposta adaptada a les necessitats del client, amb plànols en CAD, perspectives a color (fotografies), un render 3D en moviment (animació en video) i un pressupost completament detallat amb una memòria de materials i qualitats, o bé portarem a terme el projecte que el paisatgista o arquitecte del client ens proposi.

Amb 50 anys d’experiència en el sector de la jardineria industrial hem executat obres que van des de petites empreses (restaurants, supermercats, etc.) com multinacionals de primer nivell i polígons industrials sencers que podrem referenciar en cas de petició del client. El nostre concepte de jardineria industrial és principalment funcional i de baix manteniment sense perdre però la seva estètica i originalitat. L’experiència de Jardins Grèvol S.L. abasta tot el referent a jardineria des de gespes naturals o artificials, plantacions, pèrgoles, gelosies, regs automatitzats, il·luminació i petita obra civil fins a estanys, treballs especials, podes i tales d’alt risc, etc.

Disposem d’un parc de maquinària molt extens propi per tot tipus de treball (camions grua de petit i gran tonatge, tractors amb fresadores i trituradores de martell, tractors segadora, desbrossadores de martell autopropulsades, desbrossadores de fil, escarificador, airejador, retroexcavadora, rascles hidràulics, cubes de reg i un seguit d’elements més) amb personal propi preparat i qualificat per a dur a terme totes aquestes tasques. En el nostre procés tanquem completament el cercle constructiu del jardí.

Desenvolupem el projecte, executem l’obra i fem el manteniment. No tenim intermediaris i ho fem tot amb personal propi format continuadament.

Des de la vessant de jardineria pública tenim molts ajuntaments que són clients nostres com el Ajuntament de Matadepera, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Barberà del Vallès i d’altres. Tenim la Classificació de Serveis del Grup O, Subgrup 06, Categoria D i Classificació d’Obres del Grup K, Subgrup 06 i Categoria B. També estem inscrits en el REA Registre d’Empreses Acreditades i en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de la Generalitat de Catalunya, amb el Nº B-0219-S. Els nostres treballadors estan tots formats com a Aplicadors i Manipuladors de Productes Fitosanitaris, amb Carnet i Certificat del Departament d’Agricultura, Ramadaria i Pesca. També pertanyem a l’APEVC (Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya) amb el nº de soci 283 i estem agremiats al Gremi de Jardineria de Catalunya amb el nº 11816.